CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

NBET luôn nhận thức rằng quyền riêng tư của Quý khách trên Internet là bất khả xâm phạm. Chúng tôi cam kết duy trì an toàn, bảo mật các thông tin cá nhân, cho phép Quý khách hoàn toàn thoải mái khi chơi trực tuyến tại NBET.
Chúng tôi bảo vệ tất cả dữ liệu cá nhân của Quý khách và không tiết lộ các thông tin này cho bất cứ bên thứ ba nào.
Trang web được bảo mật theo giao thức End-to-End Encryption (E2EE) nên không một ai có thể xâm nhập được vào các thông tin cá nhân hay thông tin thanh toán của Quý khách.
NBET có thể thông báo về các chương trình có lợi cho Quý khách thông qua hệ thống email. Đối với các tư liệu nhận dạng cá nhân, NBET cam kết không chia sẻ nó với bất kỳ bên thứ ba nào.
Tại mọi thời điểm, chúng tôi luôn tuân thủ các nghĩa vụ và quyền của Quý khách theo các điều luật bảo vệ
dữ liệu.
Thông tin và mục đích sử dụng:

Là một phần của quy trình mở Tài khoản NBET, chúng tôi sẽ yêu cầu Quý khách cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân, bao gồm tên đăng nhập, địa chỉ email và mật khẩu cũng như để xác nhận rằng Quý khách từ 18 tuổi trở lên. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để xác nhận các giao dịch tài chính khác nhau.
Quý khách có thể thay đổi chi tiết tài khoản bằng cách chọn Thông tin cá nhân, và tiến hành cập nhật các thông tin cá nhân tại đây.

Bảo mật thông tin cá nhân:
NBET sử dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách,
ví dụ: Truy cập vào tài khoản của Quý khách được kiểm soát bởi mật khẩu và tên người dùng duy nhất Quý khách đã đăng ký. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của Quý khách trên hệ thống máy chủ an toàn, và độc lập, không chịu sự can thiệp và tấn công của yếu tố thứ ba.

Giám sát:
NBET có thể ghi lại các nội dung trao đổi với Quý khách (như cuộc trò chuyện qua điện thoại hoặc trao đổi qua Livechat và Email) với mục đích đảm bảo chất lượng, và phòng chống gian lận.

Cookies:
NBET có thể gửi cho Quý khách cookie tạm thời khi truy cập trang web của chúng tôi. Những cookie này cho phép chúng tôi phân biệt Quý khách với những người dùng khác khi truy cập và / hoặc sử dụng trang web của chúng tôi.

NBET cũng có thể sử dụng cookie để lấy thông tin về thiết bị của Quý khách (như loại thiết bị, dữ liệu vị trí, thông tin trình duyệt) để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ cho Quý khách và / hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Khi chúng tôi sử dụng cookie của bên thứ ba, chúng phải chịu sự kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo mọi dữ liệu chỉ được sử dụng theo các yêu cầu pháp lý.

Quý khách không bắt buộc phải chấp nhận cookie từ trang web của chúng tôi và có khả năng chấp nhận hoặc từ chối cookie bất cứ lúc nào bằng cách sửa đổi cài đặt trong trình duyệt của Quý khách.

Nguồn: https://nbet.win/gioi-thieu